บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
โทรศัพท์ : (021) 418 062 – 6 , (021) 418 200 – 2 , (021) 418 211 , (021) 418 222
อีเมล : info@mahathuen.com 

 

Image

นครหลวงเวียงจันทน์

สะหวันนะเขต

Image