บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image
Image

สินเชื่อยิ้ม ยิ้ม ยิ้มทุกเงื่อนไข

     เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการออก (ซื้อ) รถใหม่ ที่จะทำให้ลูกค้ายิ้มได้ไร้กังวล ด้วยการออกรถง่าย สะดวกสบาย เอกสารไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญอนุมัติได้ภายในเวลา 60 นาที ให้ลูกค้าได้ยิ้มพร้อมรถใหม่กับมะหะทุน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

Image

1. บัตรประจำตัวหรือใบยั่งยืนที่อยู่ (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

หรือสำมะโนครัว (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

2. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (ถ้ามี)

Image

สินเชื่อคุ้ม คุ้ม คุ้มทุกการออกรถ

     ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่าด้วยสินเชื่อคุ้ม คุ้ม คุ้มทุกการออกรถ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถมือสอง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถมือสองตามที่ต้องการอย่างคุ้มค่า โดยลูกค้าผ่อนน้อย จ่ายได้นาน (ระยะยาว) ให้ท่านได้ใช้รถอย่างคุ้มค่า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

Image

1. บัตรประจำตัวหรือใบยั่งยืนที่อยู่ (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

หรือสำมะโนครัว (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

2. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (ถ้ามี)

Image

สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน (Refinance)

     สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้ (ดำรง) ชีวิตกับสินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน ง่าย ไว ใส่ใจทุกบริการ : ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้คุณขับขี่แบบไม่มีสะดุด ชีวิตสะดวกแบบไร้กังวล อนุมัติง่าย ได้รับเงินไว และยังสามารถใช้รถได้เหมือนเดิมอีกด้วย

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

Image

1. รถจักรยานยนต์

Image

2. ใบทะเบียนพาหนะ (ตัวจริง)

Image

3. บัตรประจำตัวหรือใบยั่งยืนที่อยู่ (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

หรือสำมะโนครัว (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

4. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (ถ้ามี)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท

Image

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. ลูกค้า (ผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน 1 คน) เตรียมเอกสารให้ครบ
 2. ผู้เช่าซื้อเซ็นเอกสารใบคำร้องขอสินเชื่อ ณ ร้านค้า
 3. พนักงานของบริษัทที่ประจำอยู่ที่ร้านตรวจสอบเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ
 4. พนักงานของบริษัทแจ้งสาขาในพื้นที่
 5. พนักงานสาขาตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
 6. เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 7. ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาเช่าสินเชื่อและสัญญาค้ำประกัน ณ ห้องการบ้าน
 8. ผู้เช่าซื้อรับรถจักรยานยนต์เป็นอันสิ้นสุดการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน และเอกสารต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้ออายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ค้ำประกันอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติลาว
 • มีโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทั้งนี้คุณสมบัติของลูกค้าและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ใบยั่งยืนที่อยู่ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ณ วันทำสัญญาต้องไม่หมดอายุ) ฉบับจริงหรือสำเนาบัตรประชาชน
 • สำมะโนครัวของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน หรือใบยั่งยืนสำมะโนครัวจากบ้านกรณีเป็นบุคคลต่างแขวง ต้องมีใบพักเช่ารับรองจากนายบ้านฉบับจริง (ณ วันทำสัญญาต้องไม่หมดอายุ)
 • เอกสารรับรองรายได้ (ถ้ามี)

*หมายเหตุ หากมีเอกสารแสดงรายได้ประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Image

ช่องทางการชำระเงิน

ผ่านธนาคาร

 1. ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน
  • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • BCEL One
  • BCEL I-bank
 2. ธนาคารพัฒนาลาว (เตรียมพบกันเร็วๆ นี้)
  • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • LDB Trust

ผ่านจุดบริการรับชำระเงิน (ตามวันและเวลาทำการของร้านค้า)

 1. ณ ร้าน เจ.บี.ฮอนด้า (สาขาดอนหนูน)
 2. ณ ร้าน เจ.บี.ฮอนด้า (สาขาโนนสว่าง)
 3. ณ ร้าน เจ.บี. ท่าง่อน
 4. ณ ร้าน ฮอนด้าวัดไต (สาขา3แยกสีไค)
 5. ณ ร้าน ฮอนด้าวัดไต (สาขา3แยกจีไนโม้)
 6. ณ ร้าน ฮอนด้าโพนพะเนา นาเหล่า

ผ่านสำนักงานบริษัท

 1. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนพะเนา เมืองไชเชษฐา นครหลวงเวียงจันทน์
 2. สาขาสะหวันนะเขตตั้งอยู่ที่ บ้านลัดตะนะลังสีใต้ เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
Image

ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการผ่อนชำระ

กรณีรถสูญหาย

ลูกค้าต้องประกอบเอกสาร ดังนี้

 • ขอสำเนาใบแจ้งเสียหายจากปกส.เมืองและห้องกานบ้าน (ตัวจริง) โดยเนื้อหาต้องระบุข้อมูล เลขจักร, เลขถัง, สีรถ, รุ่นรถ, เลขทะเบียน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวของผู้ขอสินเชื่อ

และเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องพร้อมเอกสารที่แจ้งข้างต้นที่แผนกเก็บและบริหารหนี้ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 021 418 062-6 ต่อ 121 หรือ 114-118)

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา
การโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์
การตรวจสอบหลักฐานเมื่อมีการรับชำระค่างวด
การผิดนัดชำระหนี้ อัตราค่าปรับ และค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ

คำถามพบบ่อย (FAQ)

ถาม : ถ้าต้องการขอใช้บริการสินเชื่อต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : ขั้นตอนง่ายๆ เพียงนำบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านหรือใบยั่งยืนที่อยู่ เอกสารแสดงรายได้ (ถ้ามี) ก็สามารถนำรถไปติดต่อขอสินเชื่อกับสาขาใกล้บ้านคุณได้ทันทีค่ะ

ถาม : ต้องการสอบถามรายละเอียดเรื่องยึดรถและค่างวดค้างชำระต้องติดต่อที่ไหน
ถาม : บริษัทเปิดทำการวันไหนบ้าง
ถาม : วิธีการคิดไล่ค่าปรับ
สินเชื่อรถใหม่ยิ้ม ยิ้ม
Image

สินเชื่อยิ้ม ยิ้ม ยิ้มทุกเงื่อนไข

     เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการออก (ซื้อ) รถใหม่ ที่จะทำให้ลูกค้ายิ้มได้ไร้กังวล ด้วยการออกรถง่าย สะดวกสบาย เอกสารไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญอนุมัติได้ภายในเวลา 60 นาที ให้ลูกค้าได้ยิ้มพร้อมรถใหม่กับมะหะทุน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

Image

1. บัตรประจำตัวหรือใบยั่งยืนที่อยู่ (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

หรือสำมะโนครัว (ตัวจริง) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

Image

2. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (ถ้ามี)

สินเชื่อรถมือสองคุ้ม คุ้ม
สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน (Refinance)
ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ
ความสะดวกในการให้บริการ
การรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
Image