ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ບໍລິສັດຈົດທະບຽນພົບປະຜູ້ລົງທຶນ Opportunity Day” ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. ເຊິ່ງ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ນຳສະເໜີ ໃນວັນທີ 17 ພືດສະພາ 2023 ເວລາ 13:15 – 15:10 ສາມາດຮັບຊົມທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານທາງ Facebook ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2023 ຜ່ານ link ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
https://forms.gle/uq2DG14LimuXFawU6
ຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນ ມີສິດລຸ້ນຮັບລາງວັນຈາກ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຊຶ່ງຈະປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີພາຍໃນມື້ງານສຳມະນາ.

Image
Image
Image