บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ได้เข้าร่วม กิจกรรม และ แจกของรางวัลมากมาย ในงานเผียแผ่ความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ในหัวข้อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่บรรดาพนักงานครู-อาจารย์ นักศึกษา พายใน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในวันที่ 21 มิ.ย 2023

Image
Image
Image
Image
Image