บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image

พื้นที่ให้บริการ (Service Area)

พื้นที่บริการในปัจจุบัน

นครหลวงเวียงจันทน์

Image

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 628 หน่วย 6 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา นครหลวง เวียงจัน สปป.ลาว

สะหวันนะเขต

Image

สถานที่ตั้งสำนักงานสาขาสะหวันนะเขต

บ้านลัดตะนะลังสีใต้ เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต

พื้นที่บริการที่จะเปิดในอนาคต

แขวงคำม่วน, แขวงบลิคำไช, แขวงจำปาสัก ฯลฯ

จุดบริการรับชำระเงิน

ร้าน เจ.บี.ฮอนด้า (สาขาดอนหนูน)

ร้าน เจ.บี.ฮอนด้า (สาขาโนนสว่าง)

ร้าน ฮอนด้าวัดไต (สาขา3แยกจีไนโม้)

ร้าน ฮอนด้าวัดไต (สาขา3แยกสีไค)

ร้าน ฮอนด้าโพนพะเนา นาเหล่า

Image